La versió catalana de l’Scrabble té la següent distribució de fitxes:

  • 2 fitxes en blanc, anomenades escarrassos (tenen una puntuació de 0 punts)
  • 1 punt: E ×13, A ×12, I ×8, R ×8, S ×8, N ×6, O ×5, T ×5, L ×4, U ×4
  • 2 punts: C ×3, D ×3, M ×3
  • 3 punts: B ×2, G ×2, P ×2
  • 4 punts: F ×1, V ×1
  • 8 punts: H ×1, J ×1, Q ×1, Z ×1
  • 10 punts: Ç ×1, L·L ×1, NY ×1, X ×1

No hi ha fitxes per a les lletres K, W o Y, ja que en català aquestes lletres només es fan servir en manlleus.

Cal tenir present que s’ignoren els accents i les dièresis. Per exemple, À es juga com a A. Observeu que sí que hi ha fitxes especials per a algunes lletres o dígrafs: les fitxes Ç (ce trencada) , L·L (ela geminada), i NY.

Tot i que les regles originals del joc tracten la fitxa Q com una única lletra, la majoria de clubs i grups de joc de Scrabble en català empren la fitxa Q com si fos el dígraf QU. Així doncs, si se segueix aquesta norma, la paraula QUE s’ha de jugar fent servir només dues fitxes: QE