L’Scrabble duplicat és una modalitat del joc de Scrabble, on tots els jugadors s’enfronten amb el mateix tauler i fitxes al mateix temps. L’objectiu és aconseguir la millor puntuació possible. Aquesta varietat és la més popular a la zona francòfona, més que l’Scrabble clàssic.

partida duplicada

Les normes de l’Scrabble duplicat poden variar entre els diferents idiomes i diferents associacions. Alguns dels principis generals de l’Scrabble duplicat són:

  1. A l’inici del joc, l’àrbitre principal tria set fitxes a l’atzar. Els jugadors prenen aquestes mateixes set fitxes. Els jugadors disposen d’un temps determinat per escriure la jugada escollida en un paper que serà recollit i entregat a un àrbitre. El jugador té l’obligació d’escriure la puntuació i les coordenades de la paraula. La paraula de més puntuació es col·loca al tauler. Per tant, cada jugadors s’enfronta a la mateixa situació, al mateix temps, i cap jugador jugador té avantatge per tenir fitxes diferents.
  2. Una jugada amb dades errònies o no vàlides val zero punts.
  3. Sempre hi ha d’haver com a mínim una vocal i una consonant. Si les set fitxes no contenen una vocal o una consonant, es tornen a col·locar al saquet i es prenen set fitxes noves a l’atzar. Si no hi ha més consonants o no hi ha més vocals al saquet, el joc s’acaba.
  4. Al final del joc, el jugador amb una puntuació acumulada més alta és declarat guanyador.

Al següent vídeo en fem una petita demostració de com va una partida duplicada: