En la modalitat de Scrabble clàssic, la FISC fa servir el RASCCAT per a classificar els jugadors i indicar-ne, de manera numèrica, el nivell (els rànquings es poden consultar aquí!)

Com es calcula el RASCCAT.

El RASCCAT es basa en la fórmula de l’Elo, sistema ideat per als escacs, i representa un valor numèric que s’assigna a cada jugador en relació amb la seva “força” o nivell de joc, que permet estimar la probabilitat de guanyar en el futur. Com millor és un jugador, més gran RASCCAT té.

El càlcul es basa originàriament en una funció que, a partir de la diferència entre els punts obtinguts per dos jugadors després d’enfrontar-se un nombre suficient de vegades, proporciona la diferència d’Elo entre ells. El sistema transforma la puntuació assolida en un campionat (victòria = 1 punt, derrota = 0 punts, empat = 0.5punts), en un conjunt de valors numèrics discrets que dóna els valors Elo, per a nosaltres RASCCAT.

Aquests valors proporcionen una informació estadística fiable sobre el rendiment d’un jugador en el temps (en considerar-ne una evolució continuada). Els fonaments teòrics rauen en el fet que la diferència entre els valors del RASCCAT de dos jugadores representa una guia per a predir el resultat d’una partida entre ells.

Les fórmules de transformació corresponen al domini de la teoria de probabilitats i estadística. Malgrat que és cert que és impossible obtenir una mesura exacta de la força d’un jugador, l’experiència ha demostrat que els valors considerats sempre com a mitjanes del rendiment en un rang específic, corresponen a la realitat dels resultats regulars d’un jugador.

En el cas del RASCCAT, el valor inicial per a un jugador nou és de 1000. El RASCCAT d’un jugador canvia en funció del nombre de victòries, derrotes i empats que el jugador assoleix en els campionats que jugui, tenint en compte els valors RASCCAT dels seus contrincants.

És a dir, si en una partida un jugador té una esperança de victòria del 50% i la guanya, obté un 50% de superàvit, però si ho fa en una partida amb un 75% d’esperança de victòria (és a dir, davant un jugador pitjor) obté només un 25% de superàvit, de manera que l’augment del RASCCAT dependrà d’aquesta victòria i també de l’esperança de victòria, en una paraula, del seu superàvit.

La variació del RASCCAT es comptabilitza sols al final d’una competició. Per a cada jugador es compta el nombre de victòries que ha assolit i se’n resta el nombre de partides que se n’esperava que guanyés. Aquesta diferència es multiplica per un factor ajustat al total de partides disputades abans del darrer campionat i al seu RASCCAT previ, i s’hi suma per a obtenir el RASCCAT actualitzat. El valor del factor multiplicador (FM) respon a les condicions d’avall:

  • Fins a 50 (inclòs) partides jugades:
    • FM = 30, si RASCCAT previ ≤ 1500;
    • FM = 24, si RASCCAT previ > 1500;
  • Per a més de 50 partides jugades:
    • FM = 20, si RASCCAT previ ≤ 1500;
    • FM = 16, si RASCCAT previ > 1500.
%d bloggers like this: