Acta de l’Assemblea celebrada el dia 5 de juliol de 2023

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 21 de juliol de 2022

Acta de l’Assemblea (virtual) celebrada el dia 31 d’agost de 2021

Acta de l’Assemblea (virtual) celebrada el dia 25 de juliol de 2020

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 29 de juny de 2019

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 16 de juny de 2018

Estadístiques de la temporada 2016-2017 i històric (2009-2017)

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 17 de juny de 2017

Acta de l’Assemblea extraordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2016

Memòria global d’activitats de la FISC (2011-2016)

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 22 de juny de 2016

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 17 de juliol de 2015

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 25 de juliol de 2014

Estadística de les activitats organitzades pels membres de la FISC durant la temporada 2013-2014

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 16 de juliol de 2013

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 27 de juny de 2012

Memòria d’activitats en què els membres de la FISC han estat present durant la temporada 2011-2012

Acta de l’Assemblea celebrada el dia 2 de juliol de 2011