L’Scrabble

L’ Scrabble és un joc molt popular al món sencer, avui dia comercialitzat per les companyies Hasbro i Mattel. La modalitat de més popular és de les partides “clàssiques”, on juguen entre 2 i 4 persones. Amb les 7 fitxes (que representen lletres o dígrafs) s’han de formar paraules vàlides que es col·loquen sobre un tauler de manera que es creï una estructura connexa, a semblança de dels mots encreuats. Cada fitxa té un valor determinat, en funció de la freqüència d’ús en l’idioma, i algunes caselles del tauler multipliquen el valor de la fitxa o de la paraula en conjunt jugada. Guanya la persona que, en haver-se acabat les fitxes, assoleix el nombre màxim de punts. Per a validar una paraula jugada es fa servir el diccionari oficial corresponent (en català, el DOCS).

La paraula Scrabble és una marca registrada per Hasbro Inc. als Estats Units d’Amèrica i al Canadà i per Mattel a la resta del món. L’Scrabble va ser marca registrada de Murfett Regency a Austràlia, fins el 1993 quan va ser comprada per J. W. Spear & Sons (ara una filial de Mattel). En alguns països es comercialitza amb d’altres noms, com ara: Literati, Alfapet, Funworder, Skip-A-Cross, Scramble, Spelofun, Palabras Cruzadas, Word for Word, Erudit etc.

El joc es ven en més d’un centenar de països, i n’hi ha versions en més de 30 llengües diferents, entre elles el català.