Resposta intrús 2

007_capsula_FISC_resposta

Potser el més palès és “alejares”, per la semblança amb el castellà, el mateix que “collares”. Bé, analitzant amb cura, i consultant el diccionari, ens adonem que la relació en aquest repte lingüístic apunta als dos idiomes, on els termes existeixen i són comuns ortogràficament, però amb diferent semàntica (i fonètica). L’Intrús clarament és “MENTRE”, que és una conjunció catalana, però no vol dir res en castellà.

 

A continuació, posem un breu significat de les paraules en ambdós idiomes, curiositats que a part de voler divertir ens acosten d’una manera lúdica a paraules molt útils per jugar a Scrabble, tenint en compte que en l’Scrabble els accents no s’utilitzen.

 

ALEJARES
català: ALEJAR (verb int) Aletejar. 2a persona de l’indicatiu passat.
castellà: ALEJAR (verb tr) Distanciar, apartar, foragitar. 2a persona del futur simple del subjuntiu.

COLINA
català: hidròxid, component essencial de molts fosfàtids, base trimetilamònica de la colamina.
castellà: elevació natural del terreny, substància bàsica de la bilis dels animals, etc.

PONDRÉ
català: PONDRE (verb tr) Desaparèixer el sol a l’horitzó, dipositar els ous els ocells. 1a persona de l’indicatiu futur.
castellà: PONER (verb tr) Col·locar, disposar, situar, etc. 1a persona del futur simple.

COLLARES
català: COLLAR (verb tr) Unir, ajuntar dues peces o més per mitjà de caragols i llurs femelles. 2a persona de l’indicatiu passat.
castellà: adorn que cenyeix o envolta el coll, etc.

DEIXIS
català: DEIXAR (verb tr) Cessar de subjectar, d’usar, de posseir, de retenir. 2a persona del subjuntiu present.
castellà: assenyalament a una persona, un lloc o un temps, o a una expressió lingüística mitjançant certs elements gramaticals.

MENTRE (L’INTRÚS)
català: reducció del cat. ant. dementre, expressió adversativa usada per a contraposar dues accions (tu ets molt obedient, mentre que ell, no).
castellà: no existeix aquest mot, és el nostre INTRÚS d’aquest repte.

 

Be the first to comment

Deixa un comentari