001_capsula_FISC_resposta

La resposta correcta a aquest primer Intrús és “VIVIRIA”. Aquesta paraula és clarament castellana (en català s’hauria de dir VIURIA).

També es podria dir que MILER és la única paraula de la llista que no conté la lletra A… De no haver-hi aquest castellanisme tan clar, també hagués pogut ser una bona solució!

Deixa un comentari

%d bloggers like this: